เที่ยวหาเรื่อง เกษตร

เกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง ปรับตัวสู้โควิดหลังจับปลาขายไม่ได้ | เที่ยวหาเรื่องเกษตร

เกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง ปรับตัวสู้โควิดหลังจับปลาขายไม่ได้

จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เนื่องจากมีแม่น้ำน่านไหลผ่านและมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนสิริกิติ์ โดย มีผู้ทำการประมงทั้งหมด 7,231 กระชัง เกษตรกรกว่า 400 ราย แต่ละปีจะมีรายได้กว่า 400 ล้านบาท แต่ในปีนี้เกษตรผู้เลี้ยงปลาต้องรับภาระหนักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจับปลาขายปลาได้ตามปกติ

นายประสาน เครือน้ำคำ เจ้าของเปรมแพรปลาวัวแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประสบปัญหาปลาที่เลี้ยงไว้ ไม่สามารถขายได้ตามกำหนด ซึ่งได้มีการลงทุนเลี้ยงลูกปลา เพื่อให้จับขายได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มากถึง 15 กระชัง หรือประมาณ 12 ตัน ด้วยต้นทุน กระชังละ 3 หมื่นบาท แต่จากวิกฤติโรคระบาดและมาตรการเคอร์ฟิว ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เคยรับซื้อ ทั้งตลาดนัด ร้านอาหาร โต๊ะจีน และรถจากต่างจังหวัดไม่มารับปลาที่หน้ากระชัง ซึ่งหากปล่อยไว้นานขนาดของปลาจะใหญ่กว่าที่ตลาดต้องการ ทำให้ขาดทุนหลายแสนบาท ขณะนี้จึงได้ปรับตัวด้วยการลดราคาปลาหน้ากระชังลง เพื่อให้ขายได้ง่ายขึ้น และเพิ่มช่องทางการขายด้วยวิธีขับรถเร่ขายไปตามหมู่บ้าน แต่ก็ยังขายได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงอยากให้ภาครัฐช่วยในด้านการจัดหาตลาดเปิดโอกาสให้ผู้เลี้ยงปลามีช่องทางการจำหน่ายมากยิ่งขึ้น