Money Monkey

ทริคเที่ยววิวหลักล้าน ราคาหลักร้อย 2020 | Money Monkey EP.8

ทริคเที่ยวแบบประหยัดให้ได้ #วิวหลักล้านราคาหลักร้อย แบบฉบับจ๊ะโอ๋ ณัฏฐ์อาภา 

  1. เที่ยวช่วง Low Season ( เม.ย. – ต.ค. )ของทุกปี
  2. จองทุกอย่างล่วงหน้า
  3. กำหนดงบในการใช้จ่ายให้ดี
  4. ทำ map ก่อนออกเดินทาง
  5. จองที่พักกับเจ้าของโดยตรง
  6. ใช้รถสาธารณะ
  7. เลือกโรงแรมที่มีออฟชั่นน้อยที่สุด