Highlight Money Monkey

เลือกโครงการไหนคุ้มคว่ากว่ากัน คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน | Money Monkey EP.7

เลือกโครงการไหนคุ้มคว่ากว่ากัน? คนละครึ่ง & ช้อปดีมีคืน . จ๊ะโอ๋ จะมาเล่ารายเอียดระหว่าง 2 โครงการนี้ อย่างละเอียดยิบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง . รู้ก่อนลงทะเบียนร่วมโครงการ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่ง” แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

หลังจาก รัฐบาลได้ทำโครงการที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศ ได้แก่ 1.มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ให้ประชาชน 14 ล้านคน 2.มาตรการคนละครึ่ง กระตุ้นการใช้จ่าย 3.มาตรการช้อปดีมีคืน ประชาชนนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ามาลดหย่อนได้ 30,000 บาท