Master Mind

เรื่องราว 33 ปี บนเส้นทางการเมืองของ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ | Master Mind EP.11

สัมภาษณ์พิเศษ ”สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเรื่องราวบนเส้นทางการเมืองที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน รวมถึงการส่งต่อความคิดในการทำธุรกิจให้กับลูกๆ และหลักในการใช้ชีวิต 4 ข้อสำคัญที่ยึดถือและใช้มาจนทุกวันนี้