Master Mind

เปิดใจหญิงแกร่งแห่งตระกูลคุณปลื้ม | Master Mind EP.5

จิราภรณ์ คุณปลื้ม

#Mastermind เปิดใจหญิงแกร่งแห่งตระกูลคุณปลื้ม “จิราภรณ์ คุณปลื้ม” ลูกสาวเพียงคนเดียวของ “กำนันเป๊าะ” หรือ สมชาย คุณปลื้ม บริหารธุรกิจ “กงสี” ดำเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจครอบครัว หรือกงสี ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รับเหมาก่อสร้าง โรงโม่หิน แพลนต์ปูนซีเมนต์

มาสัมผัสมุมมองและปรัชญาในการดำเนินชีวิต ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนำพาธุรกิจแข่งขันได้ในอนาคต