Highlight สาระและสุขภาพ

วัณโรค รักษาได้ ไม่น่ากลัวอีกต่อไป

วัณโรค คือ โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน

วัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้หากรักษาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากรายการพบหมอรามา โดยผศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุถึงอาการวัณโรคปอด สรุปได้ว่าผู้ป่วยจะมีไอเรื้อรังนานกว่า 3-8 สัปดาห์ บางคนไอเป็นเลือด ผอม น้ำหนักลด มีไข้ต่ำ เหงื่อออกตอนกลางคืน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

สำหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรค ทำได้โดยการหาเชื้อวัณโรคในเสมหะ แต่กรณีเชื้อยังน้อยจะวินิจฉัยไม่ได้ จึงต้องเพาะเชื้อ
แต่ใช้เวลานาน 6 สัปดาห์ หรือตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อ

การรักษาวัณโรค รักษาให้หายด้วยการใช้ยา ที่สำคัญคือผู้ป่วยวัณโรคต้องกินยาให้ครบตามแพทย์สั่ง โดยการกินยาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก 2 เดือน เป็นช่วงป้องกันการแพร่เชื้อจากปอดไปส่วนอื่น ต่อมาต้องกินยาต่อเนื่อง เพื่อกำจัดเชื้อที่แฝงอยู่ในร่างกายให้หมดไป นานประมาณ 6-9 เดือน

การป้องกันการติดต่อวัณโรคปอด คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรค หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีอากาศถ่ายเทแยกห้องนอนกับผู้ป่วยวัณโรค ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

ที่มา พบหมอรามา
ที่มาภาพ : FB สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ