Highlight ดวงรายวัน

วิธีเสริมดวงพระราหูย้ายราศี 10 กันยายน 2563

คฑา ชินบัญชร เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กว่าวันที่ 10 กันยายน 2563นี้ ดาวราหูยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ โดยระบุว่าราศีเด่นในปีนี้ ได้แก่ ราศีมิถุน (16 มิ.ย.-15 ก.ค.) และราศีธนู (16 ธ.ค.-14 ม.ค.)

ส่วนราศีที่ต้องระวัง ได้แก่ ราศีพฤษภ (16 พ.ค.-15 มิ.ย.) พิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

นอกจากนี้ อ.คฑา ระบุว่าพระราหู เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่าง ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์

พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ 1 และ อสุรินทราหู จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระนารทะ

อย่างไรก็ตาม ดาวราหูไม่ได้น่ากลัวเสมอไป บางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือ เป็นการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม ควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจ และดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองและความสำเร็จ

ดังนั้นทั้ง 4 ราศี แนะนำทำบุญเสริมดวง สวดบทบูชาพระราหู เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

สวดบทบูชาพระราหู

บูชาพระราหู หันหน้าหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สวดบทบูชาพระราหู
“กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ”
บท”คะพุทปันทูธัมวะคะ” สุริยะบัพพา จันทบัพพา

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วย……… ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใด ๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ (อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ได้ตามปรารถนา)