Documentary General Highlight

“จากสนามฟุตบอล สู่สนามหลวง”

“จากสนามฟุตบอล สู่สนามหลวง” …………………………… เช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ภาคี 4 โรงเรียนจตุรมิตร คือ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าอัสสัมชัญ และสมาคมนักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และทั้ง4 โรงเรียนถือเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ คู่สังคมไทยที่ได้ผลิตศิษย์เก่าออกไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ มานานนับ 100 ปี

กิจกรรม” จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี “เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม ได้สร้างปรากฎการณ์และมีการแชร์ภาพอันแสนประทับใจที่สื่อต่างๆมาถ่ายทำออกไปมากมายเบื้องหลังความประทับใจครั้งแรกนี้ มาจากนายกสมาคมทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย นายแพทย์ พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคม อัสสัมชัญ และ พลตำรวจเอก ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและสมาคมครูและผู้ปกครอง ทั้ง 4 โรงเรียน ในการเตรียมการ เบื้องหลังมีทั้งการหารือกับเจ้าหน้าที่ทั้ง สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ ตำรวจในพื้นที่ โดยความสมัครใจจากนักเรียน กว่า 800 คน ที่ตื่นตั้งแต่เวลา 05.00 มา พร้อมกันที่โรงเรียนแต่ละแห่งตั้งแต่ 06.00 น แล้วขึ้นรถมาพร้อมๆ ในขณะที่ บรรดาศิษย์เก่า และบรรดาผู้ปกครอง ต่างพร้อมใจหิ้วกล้องถ่ายภาพมาถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ที่ท้องฟ้าอากาศเป็นใจมาก แม้ก่อนหน้านี้ ฝนตกหนักติดต่อกันมากว่า 2 อาทิตย์.

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า นักเรียนเก่า บุคลากร และนักเรียนปัจจุบันของ ๔ โรงเรียน เมื่อถึงเวลา เวลา 08.30 น ริ้วขบวนนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ในชุดนักเรียนประจำโรงเรียน และอาจารย์ /ศิษย์เก่า ที่สวมเสื้อสีเหลือง รวม 800 คน เริ่มเดินแถวตอนเรียง 8 นำแถวโดยกองดุริยางค์ในชุดสวยงามหลากสีสัน จากโรงเรียนของตัวเอง ขนาบด้วยกองลูกเสือเกียรติยศ และผู้เชิญหมู่ขบวนธง เข้าถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำปฎิญาณตนเองต่อพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพที่บรรดาสื่อมวลชน ต่างกดชัดเตอร์ และบางสื่อ live Facebook นั้น ได้สร้างความอิ่มเอิบใจให้กับบรรดานักเรียนในขบวน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง พูดถึงกองดุริยางค์ ของแต่ละโรงเรียนก็เป็นดุริยางค์ชั้นแนวหน้าที่เข้าประกวดและร่วมงานพิธีมาหลายครั้ง หลายยุคสมัย จึงมีการซ้อมล่วงหน้ากันประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ ซึ่งเด็กๆมีความมุ่งมั่นในการแสดงออกและอยากโชว์ความสามารถให้ประชาชนเห็นบนถนนเลียบพระบรมมหาราชวัง

ที่น้อยครั้งจะได้มีโอกาส เด็กๆจึงกังวลว่า หากฝนตก ตนเองจะทำไม่ได้ดี แต่ก็เหมือนพระบารมีปกเกล้า เพราะเช้าวันนี้ อากาศแจ่มใส ส่งผลให้ขบวนถวายบังคมของจตุรมิตร ทั้ง 800 คนสดใสตามไปด้วย ภาคีจตุรมิตร นับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของประเทศไทย ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่ยาวนาน ที่มักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุง บูรณะประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการน้อมนำปรัชญาพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และการศึกษาในโรงเรียน รวมทั้ง การถวายพวงมาลาราชสักการะ ต่อหน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูป ในวันสำคัญต่อเนื่องมานานเช่น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, สมเด็จพระปิยะมหาราช ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นอกจากประเพณีที่ร่วมกันถวายความจงรักภักดีแล้ว โรงเรียนทั้ง 4 แห่งยังรวมตัวกันแข่งขันกีฬาสามัคคี ที่โด่งดังที่สุด มานานกว่า 50 ปี คือ การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี

เริ่มต้นการแข่งขันครั้งแรก ในปี 2507 ปัจจุบันฟุตบอลจตุรมิตร มีอายุยาวนานถึง 56 ปี ซึ่งมีผู้ชมและกองเชียร์จากรุ่นสู่รุ่น ที่ผ่านกิจกรรมฟุตบอลจตุรมิตร มามากกว่า 500,000 คน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน2395 อายุ 168 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อตั้ง มาตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2425 ก่อตั้งมาแล้ว 138 ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ 15 มีนาคม 2428 อายุ 135 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 16 กุมภาพันธ์ 2428 อายุ 135 ปี การเดินขบวนถวายบังคมและปฎิญาณของ4 โรงเรียน รวมเกือบ 1,000 คนในวันที่12.ตค นี้ จึงนับเป็นครั้งแรกที่เหล่าจตุรมิตร รวมตัวกันจาก” สนามฟุตบอล มาสู่ สนามหลวง “เพื่อแสดงถึงความสามัคคีสมานมิตร ของเหล่าเยาวชนไทย ที่จะเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต . ……………………….

Cr: ภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนง

เรียบเรียง: เขมทัตต์ พลเดช OSK 96