General

สำนักข่าวไทย อสมท- สำนักข่าวอีร์นาของอิหร่าน ลงนาม MoU ด้านข่าว

กรุงเทพฯ 29 – สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับสำนักข่าวอีร์นา (IRNA: the Islamic Republic News Agency) ของทางการอิหร่าน ลงนามความร่วมมือด้านข่าว กระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานภายใต้เครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)ว่าด้วยความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างสำนักข่าวไทย อสมท กับ สำนักข่าวอีร์นา สำนักแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้ (29 ก.ย.) ที่ บมจ. อสมท โดย นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยใหญ่ อสมท เป็นผู้ลงนามในนามของ สำนักข่าวไทย อสทม และ นาย ซัยยิด เรซา โนบัคตี (Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในนามของสำนักข่าวอีร์นา

MoU ฉบับนี้มีสาระสำคัญครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสาร แลกเปลี่ยนการเยือนของบุคลากร การให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือต่างๆ ระหว่างกันในกรณีที่แต่ละฝ่ายต้องการความอนุเคราะห์ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 สำนักข่าวไทยกับสำนักข่าว IRNA เคยลงนามความร่วมมือด้านข่าวในระดับทวิภาคีในลักษณะนี้มาแล้ว MoU ฉบับนี้เป็นฉบับใหม่ เป็นการขยายความร่วมมือ สานต่อความสัมพันธ์ มีการปรับปรุงเนื้อหาสารัตถะให้ทันสมัยเพื่อให้สอดรับกับภูมิทัศน์ด้านสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

สำนักข่าวไทย อสมท กับ สำนักข่าวอีร์นา มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านข่าวสารกันมานาน เนื่องจากต่างเป็นสมาชิกขององค์การสำนักข่าวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (The Organization of Asia-Pacific News Agencies) หรือ OANA (โออานา) – เครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยความคิดริเริ่มขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งปัจจุบัน โออานา มีสมาชิกประกอบด้วย 44 สำนักข่าวจาก 35 ประเทศ ทั้งนี้ สำนักข่าวไทย อสมท และ สำนักข่าวอีร์นา ของทางการอิหร่านต่างก็มีภารกิจเดียวกันคือการส่งข่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในภูมิภาค อีกทั้งแลกเปลี่ยนความร่วมมือในฐานะองค์กรสื่อที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก