SHORT DOC

โลก..ตื่น.. โถเขียนสีไทย ฝีมือมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ | SHORT DOC

โลก..ตื่น.. โถเขียนสีไทย ฝีมือมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ EP.02 | SHORT DOC

จากภาชนะดินเผา ที่ฝังกลบไปพร้อมกับความเชื่อ ชีวิตหลังความตาย ในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ทางภาคอีสานของไทย แต่เมื่อพิสูจน์อายุด้วยหลักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดีทั่วโลก กลับแตกตื่น… ที่พบว่า มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นอารยธรรมฝีมือมนุษย์.. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และจากวันนั้น… การเดินทางมาร่วมสำรวจครั้งใหญ่ กับทางการไทย ก็ได้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ บ้านเชียง

About the author

Avatar

Here Now

ไลฟ์สไตล์ หลากหลายสีสัน ...ร้อยเรียงเรื่องราว ทั้งสาระและบันเทิง จะไปค้นหามาแชร์ที่นี่ สิ่งดีเป็นประโยชน์ ต้องได้รู้.-