General SHORT DOC

“จิงโจ้น้ำ” นักสเก็ตแห่งพงไพร | SHORT DOC

จิงโจ้น้ำ

ลำตัวที่เล็กกับขาที่เรียวและยาว บวกกับแรงตึงผิวน้ำ ทำให้เจ้า “จิงโจ้น้ำ” ลอยตัวอยู่ได้โดยไม่จมน้ำ โลดเเล่นบนผืนน้ำด้วยลีลาและท่วงท่าอันพลิ้วไหว