General SHORT DOC

โพรงรัก “นกเงือก” ไอคอนแห่งรักแท้ | SHORT DOC

นกเงือก

“นกเงือก” สัญลักษณ์แห่งรักแท้ ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เมื่อตัวผู้หาโพรงที่เป็นรังรักได้เเล้ว จะชักชวนตัวเมียให้มาเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกัน