SHORT DOC

ความรักจากกอง “ขี้ควาย” | SHORT DOC

แมงกุดจี่

จุดพบรักของ “แมงกุดจี่” หรือ “ด้วงมูลสัตว์” เมื่อมันทั้ง 2 ผสมพันธุ์กันเเล้ว จะปั้นก้อนขี้ควายเป็นก้อนกลมเพื่อห่อหุ้มไข่ ซึ่งมูลสัตว์นี้นอกจากจะเป็นอาหารของมันเเล้ว ยังเป็นรักรักชั้นยอดอีกด้วย