SHORT DOC

“ตุ้ยเหลียน” พลังแฝงคำอวยพรชาวจีน | SHORT DOC

ตุ้ยเหลียน

ป้ายคำอวยพร หรือ “ตุ้ยเหลียน” คือ คำกลอนคู่มงคล ศิลปะทางงานเขียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจีน ใช้ปลายพู่กันถ่ายทอดตัวหนังสือลงบนผืนผ้าสีแดง มักนิยมนำไปติดประตูหรือตกแต่งบ้าน เพื่อเสริมเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว