SHORT DOC

“โคมประทีป” ความศรัทธาของบรรพชน | SHORT DOC

โคมประทีป

ประเพณีลอยโคม หรือ ยี่เป็ง ประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนา จะปฏิบัติในวันเพ็ญเดือนยี่ เหล่าโคมลอยนับพันดวงที่ถูกปล่อยบนฟากฟ้า เเฝงความเชื่อการนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงาม