Category - เที่ยวหาเรื่อง เกษตร

เที่ยวหาเรื่อง เกษตร

เกษตรกรสู้พิษโควิด ขนแคนตาลูปใส่กระบะขายหน้าศาลากลางพิษณุโลก | เที่ยวหาเรื่องเกษตร

เกษตรกรชาวบ้านตะแบกงาม ม. 9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ขนแคนตาลูปจากสวนใส่รถกระบะมา 2 คัน น้ำหนักประมาณ 3 ตัน มาขายให้กับประชาชน ข้าราชการ...

เที่ยวหาเรื่อง เกษตร

เกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง ปรับตัวสู้โควิดหลังจับปลาขายไม่ได้ | เที่ยวหาเรื่องเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เนื่องจากมีแม่น้ำน่านไหลผ่านและมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนสิริกิติ์...

เที่ยวหาเรื่อง เกษตร

เกษตรกรรุ่นใหม่ เลี้ยงไส้เดือน ทำนานิวนอร์มอล | เที่ยวหาเรื่องเกษตร

พบหนุ่มวัย 25 ปี ชาวอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อดีตวิทยากร สสส.ทำงานที่กรุงเทพฯแล้วกลับบ้านเกิดช่วงได้รับผลกระทบโควิด-19...