Highlight สาระและสุขภาพ

“6 สัญญานอันตราย มะเร็งผิวหนัง” พบไวรักษาได้ ปลอดภัยแน่นอน

สืบเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและแสงแดดที่ดูเหมือนจะร้อนแรงขึ้นทุกวัน ภัยจากมะเร็งผิวหนังจึงเริ่มคุกคามน่ากลัวมากขึ้น ซึ่งเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเราก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย 

มะเร็งผิวหนังพบได้น้อยประมาณร้อยละ 5 ของมะเร็งทั้งหมด แต่มีลักษณะพิเศษต่างจากมะเร็งอื่น ๆ คือ ผู้ที่เป็นสามารถที่จะรู้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ การป้องกันจึงสามารถทำได้ตั้งแต่ต้น ทำให้ผลการรักษาดีและผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดจากโรคสูงกว่ามะเร็งชนิดอื่น ๆ 

มะเร็งผิวหนังมักเป็นในคนผิวขาว เพราะ คนผิวขาวคือคนที่ไม่มีเซลล์เม็ดสี หรือที่เราเรียกว่า เมลาโนไซท? (melanocyte) หรือมีน้อยมากนั่นเอง เมื่อเวลาโดนแสงแดดเซลล์เม็ดเลือดสีจะสร้างสีดำขึ้นมาปกปิดชั้นที่อยู่ใต้มันเอาไว้ เหมือนกับเวลาที่เรากางร่มเวลาโดนแดดจัด ๆ

ด้วยเหตุนี้คนผิวคล้ำจึงมักไม่เกิดอันตรายจากแสงแดดเท่าไร ต่างจากคนผิวขาวซึ่งถูกแดดแล้วเกิดเป็นอันตรายเนื่องจากไม่มีเม็ดสีคอยปกป้อง 

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จึงเตือน 6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนังให้ได้ทราบซึ่งมีหลายชนิดจึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของผิวหนังนั้น ๆ 

มะเร็งผิวหนังบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้ป่วยอาจไม่ต้องเสี่ยงกับการรักษามะเร็งในแบบที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย การสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังต่าง ๆ รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนัง 

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า เราสามารถค้นหามะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นด้งยการสังเกต 6 สัญญาณอันตราย ดังนี้

1.มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเป็นก้อนนูนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วหรือขยายขนาดอย่างรวดเร็ว

2.ก้อนที่ผิวหนังมีแผลเกิดขึ้นหรือมีเลือดออกได้ง่าย

3.มีแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย หรือมีแผลใหม่เกิดบนแผลเป็นหรือแผลไฟไหม้เดิม

4.มีรอยโรคที่มีสีดำหรือน้ำตาลที่ขอบเขตไม่ชัดเจนและมีแผลเกิดขึ้น

5.ไฝมีรูปร่าง สี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีแผล เลือดออก โดยเฉพาะที่ตำแหน่งมือ เท้าและเล็บ

6.มีผื่นเรื้อรังที่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเนื้อนูนขึ้นมา

ซึ่งสาเหตุของมะเร็งผิวหนังเกิดได้จากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในผิวหนังกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ได้แก่ แสงแดด การได้รับสารเคมีบางชนิด แผลเรื้อรัง และโรคทางพันธุกรรมบางชนิด

ทั้งนี้การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังต้องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในบริเวณที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังโดยพยาธิแพทย์

และถึงแม้ว่ามะเร็งผิวหนังจะไม่ร้ายแรงเท่ากับมะเร็งชนิดอื่น ๆ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็มีโอกาสกระจายไปตามอวัยวะต่าง ๆ ทำให้การรักษายุ่งยากซับซ้อนเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันโดยพยามหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงกลางวัน และพยายามหาสิ่งมาปกปิด เช่น กางร่มหรือทาครีมกันแดด หมั่นสังเกตผิวหนังและตระหนักถึงสัญญาณเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง จะได้สามารถรักษาได้ท่วงที

ข้อมูล : อุ่นใจใกล้หมอ